www.wroniawy.prv.pl

 
AKTUALNOŚCI
MIEJSCOWOŚĆ
WOŚP u nas
HUMOR 
AUTORZY
NASZA WIEŚ
KSIĘGA GOŚCI

 


 
 

 


 
MIEJSCOWOŚĆ
 
 
WSZYSTKO O NASZEJ MIEJSCOWOŚCI
 

WRONIAWY - to wieś położona 7 km na południe od Wolsztyna na trasie Wolsztyn - Leszno.
Dziś wieś należy do powiatu wolsztyńskiego w woj. wielkopolskim.

RYS HISTORYCZNY

W pierwotnym okresie - w czasach pogańskich okolice Wroniaw, które tworzył powiat babimojski, były zamieszkałe - świadczą o tym urny oraz inne wykopaliska. Po wędrówce ludów na terenach babimojskich osadowił się szczep Słowiański, zwany Lechitami. W dolinie Odry żyło wiele zwierząt, był tam płaski teren i niskie łąki- takie warunki życia pozwalały na zjawianie się osad ludzkich i ich stałe zamieszkanie.Przed 400 laty okolice Wroniaw zostały zamieszkane przez Polan i stanowiły własność ówczesnej szlachty zamieszkałej w Wolsztynie.

Nazwa WRONIAWY pochodzi od WRON, które żyły tutaj stadami w lasach. Około 1820 roku zbudowano dwukondygacyjny pałac, który jest położony w głębi 10 ha parku. W parku królują dziś dwa potężne platany : 500 i 300 letnie.

TABELA PRZEDSTAWIA WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

WYDARZENIE 

CZAS

W początkach XIXw. właścicielem Wroniaw był hrabia Adam Gajewski z Wolsztyna, który podarował majątek Wroniawy swojej córce Antoninie, gdy wychodziła za mąż za hrabiego Platera. Hrabia Gajewski dbał o kulturę i wychowanie poddanych, dlatego też w pobliżu pałacu urządził w jednej oficynie szkołę dla dzieci wiejskich.

XIX wiek

W 1827 roku spaliła się ta prowizoryczna szkoła. Hrabia Plater wybudował nową szkołę.

1827 rok

W ciągu kilkudziesięciu lat przybywało dzieci, pogarszały się warunki nauki w szkole. W 1894 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły ( obecna Szkoła Podstawowa ), która mieściła się na wsi.

1894 rok

Hrabia Plater sprzedaje majątek.

1895 rok

Ukończono budowę szkoły.

1898 rok

Kolejnym właścicielem majątku zostaje baron Goldschmidt-Rotschild. Powstały wówczas nowe domy, mur dookoła parku. Przebudowano pałac nadając mu cechy neobarokowe.

1904 rok

Wroniawy zostają wykupione z rąk niemieckich przez Polaka Józefa Draheima. W chwili wybuchu II wojny św. właściciel opuścił majątek.

1929 rok

Pałac zostaje doprowadzony do ruiny.

1945-1949

Po restauracji budynek pałacu służy jako placówka kolonijna.

1950-1957

Utworzony zostaje Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (w budynku pałacu).

1958 rok

Dzięki aktywności społecznej wieś rozwijała się w szybkim tempie. Wybudowano drogę, kościół, dokonano elektryfikacji wsi, założono gaz, telefon, kanalizację, wybudowano Wiejski Dom Kultury.

1958-2003