www.wroniawy.prv.pl

 
AKTUALNOŚCI
MIEJSCOWOŚĆ
WOŚP u nas
HUMOR 
AUTORZY
NASZA WIEŚ
KSIĘGA GOŚCI

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA WIEŚ
 

>>> RUSZAMY <<<

...:: Nasza wieś - naszą szansą 2005 ::...

      W miniony czwartek 19 stycznia 2006r. delegacja z Wroniaw - Andrzej Nitschke, Waldemar Mielcarek i Adrian Nitschke, wizytowała w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie.

Celem spotkania był odbiór wyróżnienia - nagrody w postaci dofinansowania projektu - Wiejski Klub Sportowy w ramach konkursu "Nasza wieś - naszą szansą 2005" zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych.

W ramach projektu zostanie stworzony Wiejski Klub Sportowy. W tym celu mieszkańcy miejscowości własnymi siłami wyremontują i zaadaptują dla potrzeb klubu niewykorzystany budynek zlokalizowany w okolicy boiska. Z uzyskanej dotacji Klub zostanie wyposażony w potrzebne sprzęty, których utrzymaniem i serwisem zajmować się będzie opiekun obiektu. Utrzymanie Klubu finansowane będzie ze składek członkowskich, które pokryją koszty eksploatacji sprzętu sportowego. Zyski z działalności, Klub przeznaczy na dalszy jego rozwój.
 
>>> PODSUMOWANIE <<<

Tytuł inicjatywy:

Wiejski Klub Sportowy

Podtytuł:

---

Powiązany z organizacją:

Rada Sołecka we Wroniawach

Data rozpoczęcia:

2006-02-13

Data zakończenia:

2006-05-19

Osoba odpowiedzialna za realizację inicjatywy:

Andrzej Nitschke – sołtys

Leszek Rubach – przewodniczący  rady sołeckiej

 

Zasięg:

Kilka Wsi lub miejscowości

Która/które:

Wroniawy, Borki, Nowa Dąbrowa, Kębłowo

Cel:

Celem projektu było zakończenie adaptacji lokalu przy boisku sportowym we Wroniwach z przeznaczeniem na Wiejski Klub Sportowy oraz wyposażenie go w najbardziej potrzebny sprzęt sportowy, który służy poprawie kondycji fizycznej.

Odbiorcy inicjatywy:

- Generalnymi odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości Wroniawy (1370 osób) oraz mieszkańcy ościennych miejscowości dzięki rozreklamowaniu działalności Wiejskiego Klubu Sportowego,

- Szkoła Podstawowa we Wroniawach (166 osób), która nie posiada własnej sali gimnastycznej,

- Ochotnicza Straż Pożarna we Wroniawach.

Realizacja:

Mieszkańcy Wroniawy są podbudowani, że poprzez uzyskane dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, udało się zrealizować zamierzone zadanie, tj. remont zamkniętego pomieszczenia o pow. ca 150m2 oraz wyposażenie go w najbardziej potrzebne akcesoria sportowe służące poprawie kondycji fizycznej – stworzenie Wiejskiego Klubu Sportowego.

Przy realizacji projektu swój czas poświęcali członkowie WKS-u w formie wolontariatu, co pozwoliło uzyskać efekt rzeczowy, ale również pozwoliło zagospodarować czas młodzieży na wspólnej pracy.

Świetnym sposobem rozreklamowania uzyskanego dofinansowania było zamieszczenie informacji na powyższy temat, na stronie internetowej. Ponadto o realizacji projektu informowała mieszkańców miejscowości i jednocześnie całej gminy lokalna prasa.

Udział w przedsięwzięciu miał również Urząd Miejski w Wolsztynie, z którym dla usprawnienia realizacji nawiązano współprace.

Zamiar stworzenia warunków dla funkcjonowania ogólnodostępnego wiejskiego klubu sportowego rozpoczął się zgodnie z założeniami 13 lutego 2006r.

Uzyskane dofinansowanie pozwoliło zakupić materiały budowlane oraz farby, które posłużyły do wyremontowania zamkniętego pomieszczenia o powierzchni ca 150m2. Pozostałe środki finansowe uzyskane z dofinansowana pozwoliły wyposażyć wyremontowane pomieszczenie – Wiejski Klub sportowy w akcesoria sportowe.

W dniu 19 maja 2006r. zamontowano na budynku klubu sportowego tablicę pamiątkową z logami grantodawców, upamiętniającą uzyskanie dofinansowania i stworzenie WKS-u oraz oficjalnie przekazano do użytkowania Wiejski Klub Sportowy – miejsce spotkań młodzieży i nie tylko, z miejscowości Wroniawy, i miejscowości ościennych, gdzie oprócz miłego spędzenia wolnego czasu (bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego), można podnieść kondycję fizyczną.

Harmonogram realizacji:

Główne zadania, które zostały wykonane w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu rzeczowego, to:

- szpachlowanie adaptowanego lokalu przy boisku sportowym we Wroniawach o powierzchni użytkowej ca 150m2,

- malowanie w/w lokalu farbą emulsyjną,

- wyposażenie WKS w niezbędne akcesoria (sportowe i inne).

Koszty inicjatywy:

Koszt całkowity: 14 894,00zł

Źródła finansowania:

Dotacja FWW w ramach konkursu „Nasza wieś - naszą szansą 2005” – 9 994,00 zł
Sponsor – 2 000,00zł

Wolontariat – 1 900,00zł

Urząd Miejski – 1 000,00zł

Efekty:

- Wyremontowane, funkcjonalne i użyteczne pomieszczenie.

- Osiągnięcie efektu rzeczowego poprzez zaangażowanie w prace młodzież oraz mieszkańców miejscowości.

- Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży przy realizacji zadania (50 osób – wolontariat) – praca w grupie.

- Wzrost poparcia ze strony mieszkańców dla różnych inicjatyw społecznych.

- Podniesienie atrakcyjności miejscowości.

- Wzrost zainteresowania samorządów ościennych miejscowości tematem związanym z pozyskiwaniem funduszy, z Fundacji Wspomagania Wsi.

Zdobyte doświadczenie:

Otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu „Nasza wieś – naszą szansą 2005” z Fundacji Wspomagania Wsi i Baku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, pozwoliło uwierzyć w własne siły i zwiększyć motywację do dalszego działania na rzecz społeczności naszej miejscowości.

Wiedza i zdobyte doświadczenie podczas realizacji naszego projektu umocniło nas w przekonaniu, iż z odrobiną pomocy, wspólnymi siłami, razem związani możemy „góry przenosić”.

Jesteśmy przekonani, że opracowanie w przyszłości kolejnych projektów i wdrożenie ich do realizacji, nie będzie stanowiło dla nas problemu.

Ponadto ważnym faktem jest, iż przedmiotowy projekt pomógł zacieśnić współpracę z mieszkańcami, w celu uzyskania jednego, wspólnego zamierzenia.

 

 
Ostatnia aktualizacja 
17 lipca 2006r.